Komunálne voľby 15.11.2014
Sobota, 15 November 2014 23:15
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2014

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov 1049
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 598
Počet odovzdaných obálok 598
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva
582
Počet poslancov, ktorý sa mal voliť
9
Počet zvolených poslancov
9
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce
588


Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce:

Miroslav Bielka, Ing.         
KDH
455
Pavol Trnka
nezávislý kandidát    
133


Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:

1. Branislav Gacho nezávislý kandidát 401
2. Ján Bielka SIEŤ 353
3. Mária Rampašeková
KDH
336
4. Radoslav Krajčík nezávislý kandidát 286
5. Eva Ferjancová
SNS 283
6. Jana Adamíková, Ing.
nezávislý kandidát 267
7. František Cigánik
nezávislý kandidát 230
8. Sidónia Stanková, Mgr.
SaS
218
9. Slavomír Rusnák
Sieť 207


Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:

1. Júlia Staníková                    
KDH                               
201
2. Peter Androvič
SMER-SD 191
3. Darina Tavačová SNS 191
4. Jozef Trnka SMER-SD 179
5. Lenka Štefúnová Šamajová SMER-SD 135
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!