Referendum 07.02.2015
Pondelok, 09 Február 2015 13:05
Výsledky hlasovania v obci Krasňany:

Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie 995
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky
 383
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov
383
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov
382
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov
1
Účasť v %
38,49


Otázka
Počet hlasov "ÁNO"
Počet hlasov "NIE"
1
379
2
2
367
11
3
367
9

Znenie otázok v referende:
  1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
  2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
  3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania? 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!