Voľby do VÚC 04.11.2017
Nedeľa, 05 November 2017 10:20
Definitívne výsledky hlasovania: www.volbysr.sk
Výsledky volieb do orgánov Žilinského samosprávneho kraja za obec Krasňany

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1119
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
320
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku
320
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva
312
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu samosprávneho kraja
315
Percentuálna účasť 28,59

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na predsedu samosprávneho kraja podľa poradia na hlasovacom lístku:

1.
Juraj Blanár, Ing.
108
2.
Peter Cibulka, Mgr.
4
3.
Kristián Hoffmann, Mgr.
3
4.
Erika Jurinová, Ing.
122
5.
Anton Martvoň, Mgr., PhD.
13
6.
Ján Mikolaj, prof., Ing., CSc.
5
7.
Marián Murín
20
8.
Stanislav Pirošík
0
9.
Peter Sagan
40

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov zastupiteľstva podľa poradia na hlasovacom lístku:

1. Beáta Badibangová
30
2. Martin Barčík, Mgr.
29
3. Ľubomír Bechný, Ing.
20
4. Jaromír Benko
23
5. Barbora Birnerová, Ing., PhD.
36
6. Patrik Blanár
14
7. Denis Cáder, Bc.
14
8. Peter Cibulka, Mgr.
13
9. Karol Čepec
21
10. Ján Čerňan
9
11. Marián Červený
15
12. Michal Červený, PaedDr.
3
13. Darina Čierniková, Ing.
11
14. Pavol Čorba, PhDr.
15
15. Branislav Delinčák, Mgr.
15
16. Peter Dobeš, RNDr.
25
17. Bronislava Ďurechová, Mgr.
3
18. Monika Ďurechová, JUDr.
3
19. Peter Durmis, MUDr.
31
20. Miroslav Faktor
7
21. Robert Ficek, MUDr.
23
22. Jana FIlipová, Mgr.
19
23. Jaroslav Gažo, Mgr.
28
24. Patrik Groma, Ing.
19
25. Martin Hanuliak, JUDr.
48
26. Tibor Hanuliak, PhDr.
16
27. Ján Hodoň
157
28. Kristián Hoffmann, Mgr.
9
29. Ľudmila Chodelková, PaedDr.
40
30. Igor Choma, Ing.
26
31. Ivana Janíčková, Mgr.
22
32. Jozef Juriš, Bc.
15
33. Martin Kapitulík, Ing.
31
34. Róbert Kašša, Mgr.
24
35. Miroslav Kašuba, Ing.
6
36. Monika Kavecka, Mgr., MPH
31
37. Jozef Kavecký, Mgr.
36
38. Miloš Klimašovský, JUDr.
2
39. Miroslav Knapec, Bc.
19
40. Jaroslav Koleda
0
41. Igor Krško, Ing., MBA, LL.M.
17
42. Patrik Kubička
25
43. Eva Lajčiaková, Mgr.
3
44. Milan Laurenčík, Ing.
78
45. Pavol Lazar
20
46. Igor Liška, Ing.
14
47. Emanuel Lovíšek
4
48. Matej Madar, Mgr.
24
49. Ján Marosz, Mgr.
42
50. Patrik Martaus
7
51. Iveta Martinková, Mgr.
12
52. Jozef Mičo, Mgr.
47
53. Pavol Mindek
20
54. Peter Mintál, Ing.
3
55. Michal Miškovič, JUDr.
4
56. Monika Obertová, Mgr.
16
57. Rastislav Palutka, Ing. LL.M.
6
58. Ján Paučin, Ing. 59
59. Henrich Paur
20
60. Pavel Pavlásek, doc., Ing., PhD.
32
61. Jaroslav Pecho, RNDr.
24
62. Jaroslav Pechočiak
1
63. Ján Peteja, Ing.
0
64. Juraj Petráš, Ing. M.C.S.
28
65. Róbert Pilarčík, Ing.
25
66. Ľuboš Plešinger, Ing.
15
67. Gabriela Poliaková
23
68. Juraj Popluhár, MUDr., PhD., MBA
36
69. Pavel Požoni, Ing.
1
70. Roman Rosenberg
4
71. Ján Rybárik, Ing.
6
72. Ľubomír Sečkár
109
73. Martin Sliviak, Ing.
8
74. Marek Sobola, Mgr., Ing., PhD.
13
75.
Andrej Sočuvka, Ing.
21
76.
Ľubomír Šimko, Ing.
8
77.
Martin Šoška
19
78.
Ladislav Štefanec, Ing. 28
79.
František Štefánik 2
80.
Stanislav Štofko, doc., Ing., CSc. 7
81.
Jozef Štrba, Ing.
25
82.
Dušan Šutý, Ing.
9
83.
Lenka Ticháková, PharmDr.
116
84.
Anton Trnovec, Mgr.
3
85.
Soňa Turčányiová
5
86.
Anna Verešová, Mgr.
30
87.
Marta Veselá
5
88.
Štefan Zelník, MUDr., PhD.
41
89.
Jozef Žabka
14
 

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!