Komunálne voľby 2014


Zoznam zaregistrovaných kandidátov
Pondelok, 06 Október 2014 10:25
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby starostu obce v Krasňanoch - 15. novembra 2014
Ďalšie informácie...
 
OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014
Utorok, 09 September 2014 12:24
Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 30.06.2014 č. 59/2014, bod 8 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch bude mať 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode.
Ďalšie informácie...
 
Zverejnenie počtu obyvateľov obce Krasňany
Štvrtok, 14 August 2014 11:52
V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 15. novembra 2014 v čase od 7.00 hod. do 20.00 hod. v súlade s § 16 ods.9 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov oznamujeme, že
Ďalšie informácie...
 
Podávanie kandidátnych listín
Štvrtok, 14 August 2014 12:11
Pre VOĽBY POSLANCOV OBECNÉHO (mestského, miestneho) ZASTUPITEĽSTVA podáva kandidátnu listinu osobitne za každý volebný obvod
Ďalšie informácie...
 
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014
Štvrtok, 14 August 2014 09:53
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.
Ďalšie informácie...
 


Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!