zverejnené 12.06.2020

Oznámenie Úradu vlády SR o skončení núdzového stavu, zrušení pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti, zrušení zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom a zrušení zákazu uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 366 zo dňa 10. júna 2020

Núdzový stav vyhlásený na území Slovenskej republiky končí od dňa 14.06.2020 00:00 hod.


zverejnené 10.06.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - rúška

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - domáca izolácia, zrušenie štátnej karantény


zverejnené 26.05.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - eKaranténa - štátne zariadenia


zverejnené 20.05.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - aktualizované opatrenia pri nosení rúšok

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia - hromadné podujatia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky


zverejnené 18.05.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Informácie o inteligentnej karanténe
Národná rada SR v piatok 15.05.2020 schválila návrh novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá umožní ľuďom prichádzajúcim zo zahraničia ísť do domácej izolácie namiesto štátneho karanténneho centra.
Pôjde o aplikáciu v mobilnom telefóne, ktorú si užívateľ pri príchode na Slovensko inštaluje. Použitie aplikácie bude dobrovoľné. V možnosti naďalej ostáva aj pobyt v štátnej karanténe, ak osobám napríklad podmienky v ich domácnostiach neumožňujú efektívnu izoláciu či bývajú s osobami, ktoré sú v rizikových skupinách, alebo nemajú smartfón.
Aplikácia bude monitorovať pohyb užívateľa, ale nebude hlásiť jeho polohu úradom. Informácie o polohe nebudú ukladané na serveroch Úradu verejného zdravotníctva SR resp. štátu, ale zostanú vždy uložené len na mobilnom zariadení užívateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie. Až v prípade vzdialenia sa z miesta nahláseného ako miesto pobytu počas domácej izolácie sa odošle upozornenie. Funkcionalita rozpoznávania tváre na mobilnom zariadení vyzve užívateľa k odfoteniu svojej tváre (selfie), pričom tieto údaje vrátane fotografie zostanú uložené na mobilnom zariadení. Aplikácia bude osoby v povinnej izolácií v domácom prostredí vyzývať k opätovnému odfoteniu sa. Následne len porovná, či sa tieto údaje zhodujú s pôvodnou vzorkou.
Iba v prípade, ak by sa tieto údaje nezhodovali, zašle mobilná aplikácia na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie na server hlásenie. V žiadnom momente však prevádzkovateľ resp. štát nebude získavať ani spracúvať informácie zobrazujúce tváre používateľov alebo ich biometrické údaje. Údaje z aplikácie sa budú ukladať len počas trvania pandémie, najneskôr však do konca roka 2020.

Inteligentná karanténa odbremení kapacity štátnych karanténnych zariadení a bude pôsobiť menej invazívnym spôsobom na ľudí. Zároveň však poskytne porovnateľnú úroveň dodržiavania karanténnych opatrení ako v prípade povinnej štátnej karantény. Do testovacej prevádzky by sa mala dostať v najbližších dňoch.


zverejnené 06.05.2020

Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - hromadné podujatia, bohoslužby

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky


zverejnené 05.05.2020

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - štátna karanténa

Slovenská republika pristupuje vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu v krajine k ďalšiemu uvoľňovaniu činnosti prevádzok. Od stredy 06.05.2020 majú byť verejnosti prístupné vonkajšie terasy zariadení verejného stravovania (napríklad reštaurácií). Je však potrebné, aby okraje stolov boli od seba vzdialené minimálne dva metre, pri jednom stole majú sedieť maximálne dve osoby, respektíve rodičia s deťmi. Dotykové plochy na terase a na toaletách budú musieť prevádzkovatelia dezinfikovať každú hodinu.

Rovnako má byť umožnená prevádzka kaderníctiev, holičstiev, kozmetík, pedikúr či manikúr. Verejnosti budú sprístupnené aj vonkajšie turistické atrakcie (hrady, zámky, ZOO a podobne). Bude možné i krátkodobé ubytovanie na izbách v penziónoch a hoteloch bez možnosti ostatných služieb (napríklad welness). Izba má mať vlastnú kúpeľňu. Po odchode hosťa musí byť izba minimálne 24 hodín voľná. Stravovanie je v rámci krátkodobého ubytovania možné na izbe, respektíve na terase príslušnej reštaurácie v danom penzióne či hoteli.

Zároveň budú otvorené obchody a služby bez ohľadu na ich rozlohu za rešpektovania už doteraz platných hygienických opatrení v otvorených obchodoch – uvedené sa netýka obchodných centier, v ktorých zostávajú v platnosti súčasné obmedzenia.

Skúšanie oblečenia v obchodoch sa povoľuje, potrebná je však dezinfekcia rúk. Odskúšané a nezakúpené oblečenie musí zostať 24 hodín „bokom“.

Od stredy 06.05.2020 bude možná i prevádzka taxislužieb – s oddeleným priestorom medzi vodičom a zákazníkom, ktorý má sedieť na zadnom sedadle. Používanie klimatizácie v zadnom priestore nebude z preventívnych dôvodov povolené.

Bude možné prevádzkovať i rehabilitačné služby, no v ich rámci iba suché procedúry.

Veriaci bez rozdielu veku sa budú môcť od 06.05.2020 zúčastniť bohoslužieb s odporúčaním, aby sa v nedeľu konala samostatná omša pre seniorov. Bohoslužby sa budú konať za dodržiavania protiepidemických opatrení (bude možné si sadnúť do každej druhej lavice s dvojmetrovými rozostupmi, sväté prijímanie do rúk, nie do úst a podobne).

S uvoľnením činnosti prevádzok sa zároveň posilní štátny zdravotný dozor v otvorených prevádzkach.

Konkrétne špecifikované podmienky k otváraniu prevádzok bude možné nájsť v opatrení, ktoré Úrad verejného zdravotníctva SR zverejní v utorok 5.5.2020 poobede, respektíve v stredu 6.5.2020 dopoludnia.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas: „K ďalšiemu uvoľňovaniu prevádzok sme pristúpili pre priaznivú epidemiologickú situáciu na Slovensku. Tento krok predstavuje zvýšené riziko, preto je naďalej potrebné dbať na nosenie rúšok na verejnosti, umývanie a dezinfekciu rúk a dodržiavanie sociálneho odstupu, ako aj ďalších opatrení a odporúčaných postupov Úradu verejného zdravotníctva SR, aby sa nenarušilo spomaľovanie šírenia nového koronavírusu.“


zverejnené 22.04.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - otvorenie prevádzok - režimové opatrenia

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (siedma aktualizácia)


zverejnené 21.04.2020

Uznesenie vlády SR č. 233/2020 zo dňa 16.04.2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu...


zverejnené 08.04.2020

Na základe uznesenia Vlády SR číslo 207/2020 bolo na území Slovenskej republiky vyhlásené rozšírenie NÚDZOVÉHO STAVU, ktorým sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 08. apríla 2020 00:00 hod. do 13. apríla 2020 23:59.
Uznesenie vlády SR č. 207 zo dňa 06. apríla 2020


zverejnené 31.03.2020

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (šiesta aktualizácia)


zverejnené 30.03.2020

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 26. marca 2020 číslo: 2020/10610:1-A1030, ktorým s účinnosťou od 30.03.2020 prerušuje vyučovanie až do odvolania a taktiež určil nové termíny podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy, zápisov do základnej školy, podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy.
Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26.03.2020

Bližšie informácie k problematike materských škôl, základných škôl, základných umeleckých škôl, a školských zariadení nájdete na adrese, ktorú zriadilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR: http://www.ucimenadialku.sk/terminy/


zverejnené 29.03.2020

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.marca 2020, ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariaďujú sa ďalšie podmienky činnosti týchto prevádzok:
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia zo dňa 29.03.2020

Uznesenie vlády SR č. 169 z 27. marca 2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu...
Uznesenie vlády SR č. 169 z 27.03.2020


zverejnené 26.03.2020

Aktualizované usmernenie k nakladaniu s odpadom v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19:
https://www.minzp.sk/spravy/usmernenie-k-nakladaniu-odpadom.html


zverejnené 25.03.2020

KORONAVÍRUS Nová séria mimoriadnych opatrení a užitočné informácie

Ústredný krízový štáb SR a Úrad verejného zdravotníctva SR dôrazne vyzývajú seniorov, respektíve osoby nad 65 rokov, aby obmedzili mobilitu na nevyhnutnú mieru, a to za účelom nákupu, respektíve návštevy zdravotníckeho zariadenia. Seniori patria z pohľadu šírenia ochorenia a možného vzniku vážnych zdravotných komplikácií medzi rizikovú skupinu obyvateľstva. Štát seniorov rovnako vyzýva, aby na nevyhnutnú mieru obmedzili prepravu hromadnou dopravou – za účelom ochrany ich zdravia, s cieľom eliminácie rizika šírenia ochorenia.

Úrad verejného zdravotníctva SR na základe záverov rokovania vlády SR a Ústredného krízového štábu SR prostredníctvom vydania opatrení zabezpečí na úseku verejného zdravotníctva nasledovné:

  • až do odvolania sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám predlžuje zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy
  • zatvorenie obchodov (napr. predajní potravín, mäsa, chleba, pečiva, predajní drogérie, predajní s krmivom a pod.) v nedeľu za účelom vykonania sanitárneho dňa počas vyhlásenia krízovej situácie
  • vyčlenenie špeciálneho časového rámca pre pohyb osôb nad 65 rokov v obchodoch (napríklad potraviny) od 9.00 h do 12.00 h (pondelok – sobota)
  • meranie telesnej teploty pri vstupe do nemocníc, obchodov či iných priestorov s vysokou koncentráciou ľudí, dodržiavanie dvojmetrového rozostupu v rade
  • uzavretie činnosti denných stacionárov, samosprávy budú vyzvané, aby zamestnanci stacionárov poskytovali služby u klientov v ich domácnostiach
  • vydať opatrenie, ktorým sa zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest
  • vydať opatrenie, ktorým sa poskytovateľom sociálnych služieb prikazuje dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim

Opatrenia hlavného hygienika SR zo dňa 24.03.2020 prijaté na základe zasadnutia Ústredného krízového štábu SR:

Opatrenie ÚVZ SR - povinnosť nosiť rúška od 25.03.2020

Opatrenie ÚVZ SR - poskytovanie sociálnych služieb od 25.03.2020

Opatrenie ÚVZ SR - zákaz hromadných podujatí od 24.03.2020

Opatrenie ÚVZ SR - zákaz prevádzok v nedeľu sanitárny deň od 25.03.2020


zverejnené 19.03.2020

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 zo dňa 18.03.2020 (piata aktualizácia)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - karanténne opatrenie účinné od 19.03.2020

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa č. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a na rozšírenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády SR č. 114 z 15. marca 2020

Uznesenie vlády SR č.115/2020 (196,06 KB)


zverejnené 17.03.2020

Zhrnutie opatrení zo zasadania Ústredného krízového štábu SR zo dňa 16.03.2020 prehlásené premiérom Petrom Pellegrinim:
Núdzový stav, ktorý dnešného dňa t.j. od 16.03.2020 platí v štátnych nemocniciach, by sa mal rozšíriť na celý zdravotnícky sektor, teda aj na súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, dopravnú službu aj záchranky. Rozhodnúť by o tom mala vláda v stredu 18.03.2020.
Krízový štáb rokoval aj o tom, či vyhlási núdzový stav na celom území Slovenska a príkazom obmedzí pohyb obyvateľov. „Zatiaľ sme ponechali obmedzenie pohybu ľudí v rovine odporúčaní s tým, že akonáhle sa nám ukáže, že dobrovoľne ľudia nezostávajú doma a neobmedzujú svoj pohyb, budeme pripravení kedykoľvek dennou alebo nočnou hodinou zasadnúť ako vláda a prijať rozšírenie núdzového stavu na celé územie Slovenska a zákonom obmedziť pohyb obyvateľov na nevyhnutnú mieru.“ Ak by sa tak stalo, tak by ľudia mohli chodiť iba do práce, alebo si ísť nakúpiť potraviny, či lieky.
Do MHD iba s ochranou.
Krízový štáb s hlavným hygienikom SR Jánom Mikasom odporúča všetkým prevádzkovateľom verejnej hromadnej dopravy, ale aj úradom a predajniam, aby povolil vstup len ľuďom, ktorí majú na sebe rúško, alebo inú adekvátnu ochranu - šál, šatku a podobne.

Naďalej zostávajú v platnosti všetky opatrenia, ktoré krízový štáb prijal v predchádzajúcich dňoch, ale s istými výnimkami čo sa týka prevádzok. Otvorené okrem potravín, lekární či bánk, zostanú aj práčovne a čistiarne odevov. Taxi služby budú môcť fungovať, ale prevážať môžu iba tovar a veci, ľudí nie. Otvorené ostávajú aj pneuservisy a odťahové služby. Tieto výnimky budú platiť od utorka 17.03.2020.

Zatvárajú sa aj hranice s Poľskou republikou, s ostatnými susedmi sa tak už stalo.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - Zmena a doplnenie opatrenia hlavného hygienika SR  (133,43 KB)


zverejnené 16.03.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - obmedzenie prevádzok (156,27 KB)

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15 marca 2020 - núdzový stav  (195,63)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia  (305,88 KB)

Usmernenie osôb s povinnosťou karantény, ktoré nemôžu byť umiestnené do domácej karantény (344,24 KB)


zverejnené 11.03.2020 

Usmernenie lekárov všeobecnej zdravotnej starostlivosti s vykazovaním ošetrovného a nemocenského v súvislosti s ochorením, kontaktom (izoláciou / karanténou) alebo špecifickou okolnosťou súvisiacou pri ochorení COVID-19 v Slovenskej republike

Usmernenie k vystavovaniu ošetrovného a PN  (771,62 KB)


zverejnené 10.03.2020

Nariadenia a odporúčania zo zasadnutia Ústredného krízového štábu SR účinné od 10.03.2020

Vo veci: COVID-19 koronavírus

Ústredný krízový štáb zakazuje športové, kultúrne a verejné podujatia, nariaďuje ķaranténne opatrenia.Ústredný krízový štáb SR v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 zakázal od 10. marca organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na Slovensku po dobu 14 dní. V prípade potreby môže byť časová lehota predĺžená.

Krízový štáb zároveň nariadil povinnú 14 dňovú karanténu pre všetkých občanov, ktorí sa vrátia z najviac postihnutých krajín - Talianska, Číny, Iránu a Južnej Kórey. V karanténe budú spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti. Za nerešpektovanie nariadenia môže byť občanovi uložená pokuta do výšky 1650 eur.

„Byť v domácej izolácii znamená zdržať sa sociálnych kontaktov, pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie a akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie,“ vysvetlil hlavný hygienik SR Ján Mikas.

„Počnúc zajtrajším dňom, každý, kto sa bude vracať z Talianska, Číny, Iránu a Južnej Kórei, je povinný kontaktovať svojho všeobecného lekára a informovať ho o pobyte v zahraničí, ktorý ho informuje o ďalšom postupe,“

Cieľom uvedených opatrení je upokojenie situácie na Slovensku.

Aj z tohto dôvodu sa sprísňujú preventívne kroky v rezorte školstva. „Ministerstvo školstva vydá príkaz na zrušenie nielen školských exkurzií do zahraničia, ale aj rôznych súťaží, škôl v prírode, či lyžiarskych výcvikov,“

ÚKŠ registruje správy o plošnom zatváraní škôl a upozornil, že nejde o nariadenie zo strany ÚKŠ SR a Úradu verejného zdravotníctva SR!!!

Preventívne plošné zatváranie škôl nie je z epidemiologického hľadiska nutné. V školách a škôlkach, kde si to epidemiologická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 vyžaduje, sú už v súčasnosti nariadené karanténne opatrenia a prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

ÚKŠ upozorňuje, aby rodičia v súvislosti s prerušením vyučovania nedávali deti do opatery starým rodičom z dôvodu možného šírenia nákazy. Priebeh ochorenia u nich môže byť komplikovanejší.

Na Slovensku sa doteraz potvrdilo sedem pozitívnych prípadov ochorenia COVID-19 (koronavírus), negatívnych je 541 vzoriek. Okrem už známych pozitívnych prípadov v Bratislavskom kraji, bolo ochorenie COVID-19 identifikované v Martine a Košiciach. Obe osoby mali cestovateľskú anamnézu a sú hospitalizované na príslušných infektologických pracoviskách.

Miestne príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva majú ohniská nákazy podchytené. Zisťujú epidemiologickú anamnézu, dohľadávajú kontakty a zabezpečujú všetky potrebné protiepidemické opatrenia s dôrazom na elimináciu rizika šírenia ochorenia COVID-19. Šírenie ochorenia aktuálne nemá epidemický charakter. Hygienici sú v pohotovosti, dôsledne monitorujú epidemiologickú situáciu. Uskutočňujeme všetky potrebné kroky k tomu, aby k uvedenej situácii nedošlo,“ povedal hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas.

Dokumenty na stiahnutie:

Verejná vyhláška - Rozhodnutie - zákaz hromadného podujatia (97,69 KB)

Verejná vyhláška - Rozhodnutie - karanténa (118,96 KB)

Verejná vyhláška - Rozhodnutie - opatrenia  (170,06 KB)


zverejnené 09.03.2020

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe

Dokument na stiahnutie: Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe (1,05 MB)


zverejnené 06.03.2020

 

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s koronavírusom 2019-nCoV

Dokument na stiahnutie: Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s koronavírusom 2019-nCoV


zverejnené 03.03.2020

Odporúčania pre občanov v súvislosti s možným prepuknutím nákazy koronavírusom na území Žilinského kraja

Informačné brožúry na stiahnutie:

Informácie pre ľudí po ceste zo zahraničia

Kedy používať masku

Otázky a odpovede

Aký nebezpečný je COVID-19?