zverejnené 30.03.2020

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 26. marca 2020 číslo: 2020/10610:1-A1030, ktorým s účinnosťou od 30.03.2020 prerušuje vyučovanie až do odvolania a taktiež určil nové termíny podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy, zápisov do základnej školy, podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy.
Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26.03.2020

Bližšie informácie k problematike materských škôl, základných škôl, základných umeleckých škôl, a školských zariadení nájdete na adrese, ktorú zriadilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR: http://www.ucimenadialku.sk/terminy/


zverejnené 29.03.2020

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.marca 2020, ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariaďujú sa ďalšie podmienky činnosti týchto prevádzok:
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia zo dňa 29.03.2020

Uznesenie vlády SR č. 169 z 27. marca 2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu...
Uznesenie vlády SR č. 169 z 27.03.2020


zverejnené 26.03.2020

Aktualizované usmernenie k nakladaniu s odpadom v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19:
https://www.minzp.sk/spravy/usmernenie-k-nakladaniu-odpadom.html


zverejnené 25.03.2020

KORONAVÍRUS Nová séria mimoriadnych opatrení a užitočné informácie

Ústredný krízový štáb SR a Úrad verejného zdravotníctva SR dôrazne vyzývajú seniorov, respektíve osoby nad 65 rokov, aby obmedzili mobilitu na nevyhnutnú mieru, a to za účelom nákupu, respektíve návštevy zdravotníckeho zariadenia. Seniori patria z pohľadu šírenia ochorenia a možného vzniku vážnych zdravotných komplikácií medzi rizikovú skupinu obyvateľstva. Štát seniorov rovnako vyzýva, aby na nevyhnutnú mieru obmedzili prepravu hromadnou dopravou – za účelom ochrany ich zdravia, s cieľom eliminácie rizika šírenia ochorenia.

Úrad verejného zdravotníctva SR na základe záverov rokovania vlády SR a Ústredného krízového štábu SR prostredníctvom vydania opatrení zabezpečí na úseku verejného zdravotníctva nasledovné:

  • až do odvolania sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám predlžuje zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy
  • zatvorenie obchodov (napr. predajní potravín, mäsa, chleba, pečiva, predajní drogérie, predajní s krmivom a pod.) v nedeľu za účelom vykonania sanitárneho dňa počas vyhlásenia krízovej situácie
  • vyčlenenie špeciálneho časového rámca pre pohyb osôb nad 65 rokov v obchodoch (napríklad potraviny) od 9.00 h do 12.00 h (pondelok – sobota)
  • meranie telesnej teploty pri vstupe do nemocníc, obchodov či iných priestorov s vysokou koncentráciou ľudí, dodržiavanie dvojmetrového rozostupu v rade
  • uzavretie činnosti denných stacionárov, samosprávy budú vyzvané, aby zamestnanci stacionárov poskytovali služby u klientov v ich domácnostiach
  • vydať opatrenie, ktorým sa zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest
  • vydať opatrenie, ktorým sa poskytovateľom sociálnych služieb prikazuje dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim

Opatrenia hlavného hygienika SR zo dňa 24.03.2020 prijaté na základe zasadnutia Ústredného krízového štábu SR:

Opatrenie ÚVZ SR - povinnosť nosiť rúška od 25.03.2020

Opatrenie ÚVZ SR - poskytovanie sociálnych služieb od 25.03.2020

Opatrenie ÚVZ SR - zákaz hromadných podujatí od 24.03.2020

Opatrenie ÚVZ SR - zákaz prevádzok v nedeľu sanitárny deň od 25.03.2020


zverejnené 19.03.2020

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 zo dňa 18.03.2020 (piata aktualizácia)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - karanténne opatrenie účinné od 19.03.2020

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa č. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a na rozšírenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády SR č. 114 z 15. marca 2020

Uznesenie vlády SR č.115/2020 (196,06 KB)


zverejnené 17.03.2020

Zhrnutie opatrení zo zasadania Ústredného krízového štábu SR zo dňa 16.03.2020 prehlásené premiérom Petrom Pellegrinim:
Núdzový stav, ktorý dnešného dňa t.j. od 16.03.2020 platí v štátnych nemocniciach, by sa mal rozšíriť na celý zdravotnícky sektor, teda aj na súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, dopravnú službu aj záchranky. Rozhodnúť by o tom mala vláda v stredu 18.03.2020.
Krízový štáb rokoval aj o tom, či vyhlási núdzový stav na celom území Slovenska a príkazom obmedzí pohyb obyvateľov. „Zatiaľ sme ponechali obmedzenie pohybu ľudí v rovine odporúčaní s tým, že akonáhle sa nám ukáže, že dobrovoľne ľudia nezostávajú doma a neobmedzujú svoj pohyb, budeme pripravení kedykoľvek dennou alebo nočnou hodinou zasadnúť ako vláda a prijať rozšírenie núdzového stavu na celé územie Slovenska a zákonom obmedziť pohyb obyvateľov na nevyhnutnú mieru.“ Ak by sa tak stalo, tak by ľudia mohli chodiť iba do práce, alebo si ísť nakúpiť potraviny, či lieky.
Do MHD iba s ochranou.
Krízový štáb s hlavným hygienikom SR Jánom Mikasom odporúča všetkým prevádzkovateľom verejnej hromadnej dopravy, ale aj úradom a predajniam, aby povolil vstup len ľuďom, ktorí majú na sebe rúško, alebo inú adekvátnu ochranu - šál, šatku a podobne.

Naďalej zostávajú v platnosti všetky opatrenia, ktoré krízový štáb prijal v predchádzajúcich dňoch, ale s istými výnimkami čo sa týka prevádzok. Otvorené okrem potravín, lekární či bánk, zostanú aj práčovne a čistiarne odevov. Taxi služby budú môcť fungovať, ale prevážať môžu iba tovar a veci, ľudí nie. Otvorené ostávajú aj pneuservisy a odťahové služby. Tieto výnimky budú platiť od utorka 17.03.2020.

Zatvárajú sa aj hranice s Poľskou republikou, s ostatnými susedmi sa tak už stalo.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - Zmena a doplnenie opatrenia hlavného hygienika SR  (133,43 KB)


zverejnené 16.03.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - obmedzenie prevádzok (156,27 KB)

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15 marca 2020 - núdzový stav  (195,63)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia  (305,88 KB)

Usmernenie osôb s povinnosťou karantény, ktoré nemôžu byť umiestnené do domácej karantény (344,24 KB)


zverejnené 11.03.2020 

Usmernenie lekárov všeobecnej zdravotnej starostlivosti s vykazovaním ošetrovného a nemocenského v súvislosti s ochorením, kontaktom (izoláciou / karanténou) alebo špecifickou okolnosťou súvisiacou pri ochorení COVID-19 v Slovenskej republike

Usmernenie k vystavovaniu ošetrovného a PN  (771,62 KB)


zverejnené 10.03.2020

Nariadenia a odporúčania zo zasadnutia Ústredného krízového štábu SR účinné od 10.03.2020

Vo veci: COVID-19 koronavírus

Ústredný krízový štáb zakazuje športové, kultúrne a verejné podujatia, nariaďuje ķaranténne opatrenia.Ústredný krízový štáb SR v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 zakázal od 10. marca organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na Slovensku po dobu 14 dní. V prípade potreby môže byť časová lehota predĺžená.

Krízový štáb zároveň nariadil povinnú 14 dňovú karanténu pre všetkých občanov, ktorí sa vrátia z najviac postihnutých krajín - Talianska, Číny, Iránu a Južnej Kórey. V karanténe budú spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti. Za nerešpektovanie nariadenia môže byť občanovi uložená pokuta do výšky 1650 eur.

„Byť v domácej izolácii znamená zdržať sa sociálnych kontaktov, pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie a akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie,“ vysvetlil hlavný hygienik SR Ján Mikas.

„Počnúc zajtrajším dňom, každý, kto sa bude vracať z Talianska, Číny, Iránu a Južnej Kórei, je povinný kontaktovať svojho všeobecného lekára a informovať ho o pobyte v zahraničí, ktorý ho informuje o ďalšom postupe,“

Cieľom uvedených opatrení je upokojenie situácie na Slovensku.

Aj z tohto dôvodu sa sprísňujú preventívne kroky v rezorte školstva. „Ministerstvo školstva vydá príkaz na zrušenie nielen školských exkurzií do zahraničia, ale aj rôznych súťaží, škôl v prírode, či lyžiarskych výcvikov,“

ÚKŠ registruje správy o plošnom zatváraní škôl a upozornil, že nejde o nariadenie zo strany ÚKŠ SR a Úradu verejného zdravotníctva SR!!!

Preventívne plošné zatváranie škôl nie je z epidemiologického hľadiska nutné. V školách a škôlkach, kde si to epidemiologická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 vyžaduje, sú už v súčasnosti nariadené karanténne opatrenia a prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

ÚKŠ upozorňuje, aby rodičia v súvislosti s prerušením vyučovania nedávali deti do opatery starým rodičom z dôvodu možného šírenia nákazy. Priebeh ochorenia u nich môže byť komplikovanejší.

Na Slovensku sa doteraz potvrdilo sedem pozitívnych prípadov ochorenia COVID-19 (koronavírus), negatívnych je 541 vzoriek. Okrem už známych pozitívnych prípadov v Bratislavskom kraji, bolo ochorenie COVID-19 identifikované v Martine a Košiciach. Obe osoby mali cestovateľskú anamnézu a sú hospitalizované na príslušných infektologických pracoviskách.

Miestne príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva majú ohniská nákazy podchytené. Zisťujú epidemiologickú anamnézu, dohľadávajú kontakty a zabezpečujú všetky potrebné protiepidemické opatrenia s dôrazom na elimináciu rizika šírenia ochorenia COVID-19. Šírenie ochorenia aktuálne nemá epidemický charakter. Hygienici sú v pohotovosti, dôsledne monitorujú epidemiologickú situáciu. Uskutočňujeme všetky potrebné kroky k tomu, aby k uvedenej situácii nedošlo,“ povedal hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas.

Dokumenty na stiahnutie:

Verejná vyhláška - Rozhodnutie - zákaz hromadného podujatia (97,69 KB)

Verejná vyhláška - Rozhodnutie - karanténa (118,96 KB)

Verejná vyhláška - Rozhodnutie - opatrenia  (170,06 KB)


zverejnené 09.03.2020

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe

Dokument na stiahnutie: Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe (1,05 MB)


zverejnené 06.03.2020

 

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s koronavírusom 2019-nCoV

Dokument na stiahnutie: Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s koronavírusom 2019-nCoV


zverejnené 03.03.2020

Odporúčania pre občanov v súvislosti s možným prepuknutím nákazy koronavírusom na území Žilinského kraja

Informačné brožúry na stiahnutie:

Informácie pre ľudí po ceste zo zahraničia

Kedy používať masku

Otázky a odpovede

Aký nebezpečný je COVID-19?