Obec Krasňany v súlade s vyhlásením mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky prijíma dňom 17.3.2020 nasledovné opatrenia:

  1. Obmedzuje účasť na pohrebných obradoch na maximálny počet zhromaždených pozostalých v počte 10 osôb, zároveň sa zakazuje akýkoľvek osobný/telesný kontakt, ako podávanie rúk alebo objatie (na základe odporúčania regionálneho hygienika RÚVZ Žilina).

  2. Zakazuje sa organizovanie rodinných osláv, na ktorých by sa mali zúčastniť osoby, ktoré nežijú s oslávencom v spoločnej domácnosti.

  3. Nariaďuje dodržiavanie bezpečnostnej vzdialenosti pri prípadnej komunikácii medzi občanmi, doporučuje sa vzdialenosť cca 4 metre.

  4. Nariaďuje povinné používanie ochranných rúšok alebo inú adekvátnu ochranu (šál, šatku a podobne) pri stretnutiach na verejnosti a pri nákupoch v predajni potravín, lekárni, využívania služieb Slovenskej pošty, polikliniky, výdajne stravy, použitie verejnej hromadnej dopravy a atď.

  5. Nariaďuje obmedzenie pohybu obyvateľov na nevyhnutnú mieru tak, aby mohli chodiť do práce, ísť nakúpiť si potraviny alebo lieky.

 

Občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia z akejkoľvek krajiny upozorňujeme na povinnosť dodržať 14 dňovú karanténu. Nesmie ísť do práce, do obchodu či do iného kontaktu s ľuďmi. Každý, kto príde s dotyčným do kontaktu, je taktiež povinný zahájiť karanténu, aj rodinní príslušníci. V prípade zistenia pohybu takýchto ľudí, budeme nútení nahlásiť ich na polícii.

Naďalej zostávajú v platnosti všetky opatrenia, ktoré boli prijaté v predchádzajúcich dňoch Ústredným krízovým štábom SR.