20.03.2020 Natur packVzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom šírenia koronavírusu dôjde k obmedzeniam aj pri nakladaní s odpadmi.


Buďme preto ohľaduplní a trpezliví k pracovníkom zberových spoločnosti, ktorí pre nás zabezpečujú mimoriadne dôležitú službu a ak je to možné snažme sa v najbližších dňoch produkovať čo najmenej odpadu.

Ako to môžeme urobiť?

  • Odložte napríklad jarné upratovanie na neskôr.
  • Nakupujte iba to čo je nevyhnutne potrebné.
  • Neplytvajte potravinami.
  • Dbajte v maximálnej miere na osobnú hygienu pri manipulácii s odpadmi a kontajnermi, prípadne vreciami na triedený zber.
  • A nezabúdajte, všetko čo sa dá, dôkladne postláčať.
  • Neodkladajte odpady vedľa kontajnerov, aby pracovníci zberových spoločností nemuseli prichádzať do priamemu kontaktu s odpadom mimo nádob na triedený zber.
  • Zvýšené riziko sa netýka len osôb na zberových vozidlách ale aj pracovníkov dotrieďovacích liniek.

 

20.03.2020.Dolezita sprava Odpady