Celoplošné testovanie obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19 sa uskutoční v termíne od 31.10.2020 do 01.11.2020, druhé pretestovanie je plánované od 07.11. do 08.11.2020 v čase od 07:00 hod. do 13:00 hod. a od 14:00 hod. do 22:00 hod. (prvý odber bude o 07:00 hod. a posledný odber bude o 21:30 hod.)


Testovanie v našej obci bude prebiehať v športovom areáli (futbalové ihrisko).

Testovania by sa mali zúčastniť obyvatelia vo veku od 10 do 65 rokov. Osoba predloží zdravotníkovi občiansky preukaz. Maloletí prídu spolu so svojimi rodičmi, ktorí zároveň za nich preberú aj výsledok testovania, je potrebná kartička poistenca.

Na odber budú ľudia prichádzať podľa odporúčaného časového harmonogramu, ktorý platí v sobotu aj v nedeľu:

 Priezviská začínajúce na:  Čas:
 A, B, C, Č  07:00 - 09:30
 D, Ď, E, F, G  09:30 - 11:30
 H, CH, I, J  11:30 - 13:00
 K, L, M  14:00 - 16:00
 N, O, P, R  16:00 - 18:00
 S, Š, T  18:00 - 20:00
 V, W, Z, Ž  20:00 - 21:30

Prestávka je určená v čase od 13:00 do 14:00 hod.

 

V prílohe si môžete stiahnuť a prečítať usmernenie k celoplošnému testovaniu "Spoločná zodpovednosť", ktoré vydal Okresný úrad Žilina, Odbor krízového riadenia dňa 27.10.2020. Usmernenie obsahuje najčastejšie otázky v súvislosti s testovaním a podrobný priebeh testovania.
Usmernenie Okresného úradu Žilina vo veci postupu pri príprave a vykonaní celoplošného testovania obyvateľstva na území SR na prítomnosť ochorenia COVID-19 v zmysle uznesenia vlády SR č. 665/2020Z.Z. a v zmysle uznesenia Bezpečnostnej rady Žilinského kraja č. 29/2020 - akcia „Spoločná zodpovednosť" - AKTUALIZÁCIA


Informácie k celoplošnému testovaniu sa nachádzajú na webovej stránke:
www.somzodpovedny.sk