Výsledky za 2. kolo testovania - 07.11. - 08.11.2020

Opätovného testovania sa v obci Krasňany zúčastnilo 1068 ľudí. Pozitívny výsledok testu malo 6 ľudí (0,56 %), z toho boli 2 ľudia s trvalým pobytom mimo obce Krasňany.

V sobotu 07.11.2020 otestovali 813 ľudí, z toho boli 2 pozitívni. V nedeľu 08.11.2020 otestovali 255 ľudí, z toho 4 pozitívni.


Výsledky za 1. kolo testovania - 31.10. - 01.11.2020

Celoplošného testovania sa v obci Krasňany zúčastnilo 1103 ľudí. Pozitívny výsledok testu malo 16 ľudí (1,45 %), z toho boli 2 ľudia s trvalým pobytom mimo obce Krasňany.

V sobotu 31.10.2020 sa dalo otestovať 967 ľudí, z toho bolo 14 pozitívnych. V nedeľu 1.11.2020 bol záujem nižší, otestovať sa dalo 136 ľudí, z toho boli 2 pozitívni.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a priebehu testovania. Veľká vďaka patrí aj úžasnému odbernému tímu za vynikajúci a ľudský prístup, zdravotníkom, dobrovoľníkom, príslušníkom OS SR, OO PZ Terchová a DHZ obce Krasňany.