Aktualizované 06.11.2020

Opätovné testovanie obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19 sa uskutoční v termíne od 07.11. do 08.11.2020 v čase od 08:00 hod. do 20:00 hod. na základe nasledovného harmonogramu činnosti na odbernom mieste:

 

Čas Činnosť Poznámka
do 07:30 Hlásenie o pripravenosti odberového tímu k plneniu úloh       
07:00 - 08:00 Príprava pracoviska  
08:00 - 12:00 Vykonávanie odberov na odbernom mieste

do 13:30 hod. SITREP
veliteľa RHQ so stavom k 12:00 hod.

12:00 - 12:45 Prestávka na obed  
12:45 - 17:00 Vykonávanie odberov na odbernom mieste  
17:00 - 17:30 Prestávka na večeru  
17:30 - 20:00 Vykonávanie odberov na odbernom mieste

do 23:00 hod. SITREP
veliteľa RHQ so stavom k 21:30 hod.

20:00 - 20:30 Ukončenie činnosti na pracovisku  
20:30 - 21:30 Dezinfekcia odberného miesta  

 

Účasť na testovaní podľa platného Uznesenia vlády SR sa radí medzi výnimky zo zákazu vychádzania. Z tohto vyplýva, že na 2. kole testovania sa môže zúčastniť aj občan bez certifikátu z 1. kola celoplošného testovania.
Na 2. kole testovania sa nemôžu zúčastniť občania, ktorí majú pozitívny test z 1. kola testovania a majú nariadenú domácu karanténu.

Testovanie v našej obci bude prebiehať v športovom areáli (futbalové ihrisko).
Testovania by sa mali zúčastniť obyvatelia vo veku od 10 do 65 rokov. Dospelí predložia občiansky preukaz. Maloletí prídu spolu so svojimi rodičmi, ktorí zároveň za nich preberú aj výsledok testovania, je potrebná kartička poistenca.

Na odber budú ľudia prichádzať podľa nasledovného časového harmonogramu, ktorý platí v sobotu aj v nedeľu:

 Priezviská začínajúce na:  Čas:
 A, B, C, Č
 08:00 - 10:00
 D, Ď, E, F, G, H  10:00 - 11:30
 CH, I, J, K, L  12:45 - 15:00
 M, N, O, P, R  15:00 - 16:30
 S, Š, T, V, W, Z, Ž
 17:30 - 19:30

 

V prílohe si môžete stiahnuť a prečítať usmernenie k opätovnému testovaniu obyvateľstva na území Žilinského kraja, ktoré vydal Okresný úrad Žilina, Odbor krízového riadenia dňa 05.11.2020:
Usmernenie k opätovnému testovaniu - akcia Spoločná zodpovednosť


Informácie k testovaniu sa nachádzajú na webovej stránke:
www.somzodpovedny.sk