V nedeľu 21.03.2021 sa na testovaní zúčastnilo 303 občanov.

Pozitívne testovaný: 1 (s trvalým pobytom mimo obce Krasňany).