V nedeľu 18.04.2021 sa na testovaní zúčastnilo 392 občanov.

Pozitívne testovaní: 4 (s trvalým pobytom v obci Krasňany)