Žiadame občanov bývajúcich v časti Kút, aby si smetné nádoby vyložili na miestnu komunikáciu pred rodinné domy, inak nebudú vysypané zberovou spoločnosťou T+T, a.s., Žilina. Zber komunálneho odpadu je každý druhý piatok. Najbližší vývoz je 26. apríla 2019.