ZS s MS zapis 18 04 2023 m

Bližšie informácie a tlačivá sú k dispozícii na webovej stránke ZŠ s MŠ Krasňany:  https://skolakrasnany.edupage.org/news/#651