logo MS Krasnany

 

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti podľa § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe

 

 • písomnej žiadosti /podpísaná oboma zákonnými zástupcami/,
 • potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

Termín podávania žiadosti: od 02.05.2023 – do 12.05.2023

Spôsob doručenia žiadosti:

 • osobne v MŠ Krasňany od 7:00 – 16:00 hod.
 • poštou na adresu MŠ
 • emailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

 • dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31.08.2023 a pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
 • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
 • dieťa od troch do šiestich rokov veku,
 • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami /ak má materská škola vytvorené vhodné podmienky - personálne, priestorové, materiálne a iné podmienky/.

Prednostne sa prijíma:

 • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok a bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
 • dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku a bude plniť povinné predprimárne vzdelávanie.
 • Materská škola zohľadňuje individuálnu situáciu dieťaťa: dieťa samoživiteľa/ky, osirelé dieťa.

Ostatné podmienky:

Prijaté deti musia mať osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa ).

Tlačivo žiadosti bude k dispozícii v materskej škole a zverejnené na webovej stránke obce a ZŠ s MŠ Krasňany.

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie k začiatku školského roku 2023/2024 vydá riaditeľ ZŠ s MŠ / MŠ do: 30.06.2023.

Prevzatie rozhodnutia: osobne v materskej škole dňa 26.06.2023 od 13:00 do 16:00 hod.

Dokumenty na stiahnutie:

xlsxŽiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

docxPísomné vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania