Skola vola Základná škola s materskou školou Krasňany 19
Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 sa uskutoční 4. septembra o 9:00 hod. na školskom dvore. Žiaci prvého ročníka si prinesú školské tašky a prezuvky. Predpokladané ukončenie prvého školského dňa je približne o 10:30 hod.

Materská škola začína svoju prevádzku dňa 4. septembra. Príchod do materskej školy je od 6:45 do 8:00 hod.


Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne
Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 sa uskutoční dňa 04. septembra 2023 o 9:00 hod. v Základnej škole s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne. Svätá omša bude o 8:00 hod., účasť je dobrovoľná.
Bližšie informácie sú zverejnené na stránke školy www.skola-varin.sk.