Motto školy: „Žiak nie je nádoba, ktorá sa má naplniť, ale pochodeň, ktorá sa má zapáliť.“

 

Tel. číslo: 041/5692 193, 0911 906 567

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Webová stránka školy: www.skolakrasnany.edupage.org

Názov iŠkVP: Škola plná života

Názov ŠVP: Inovovaný štátny vzdelávací program

Stupeň vzdelávania: ISCED 1 – Primárne vzdelávanie

Dĺžka štúdia: 4 roky

Forma štúdia: denná

Vyučovací jazyk: slovenský

Počet tried: 4

Počet detí: 53

Počet pedagogických zamestnancov: 6

Počet nepedagogických zamestnancov: 1

Vízia školy: Škola plná života, radostného poznávania, šťastia a tolerancie, kde môže byť každý úspešný.


Ponuka krúžkov:

  • výtvarno-kreatívny
  • prírodovedný
  • počítačový
  • hravá angličtina
  • športovo-počítačový
  • tanečný

 

Celoškolské akcie:

September

Otvorenie školského roka
Záložka spája školy
Moja rodina – výtvarné práce


Október

Mesiac úcty k starším
Jesenný zber papiera
Deň zdravej výživy
Divadelné predstavenie v bábkovom divadle
Medzinárodný deň školských knižníc
November
Výučbový program v ŠOP Malá Fatra Varín
Výstava kníh s predajom
Európsky týždeň boja proti drogám
Pasovanie za prváka


December

Mikuláš
Projekt „List Ježiškovi“
Výchovný koncert v ZUŠ Belá
Vianočná besiedka spojená s vianočnou burzou
Šaliansky Maťko

 

Január

Zimné hry
Súťaž o najkrajšieho snehuliaka
Február
Fašiangový karneval
Výtvarná súťaž
Strom priateľstva


Marec

Projektový deň – „Kniha – najlepší priateľ človeka“
Svetový deň vody
Hviezdoslavov Kubín

 

Apríl

Zápis detí do 1. ročníka
Vítanie jari
Zber papiera
Deň Zeme
Dopravná súťaž – „Na bicykli bezpečne“


Máj

Deň matiek
Svetový deň rodiny


Jún

Prírodovedná súťaž – „Rastliny a zvieratá našich lesov"
Školský výlet