Zelený svet je medzinárodná súťaž výtvarnej tvorivosti detí a mládeže, ktorú tento rok už po 18-tý krát zorganizovala Slovenská agentúra životného prostredia ako sprievodné podujatie medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm.

Poslanie súťaže: Vštepovať deťom vzťah k prírode, životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Práce mali mať tvorivý a motivačný charakter, ktorý by prezentoval vzťah detí k životu a k prírode.
Téma roku 2013: Moje predstavy o svete, ktorý mám rád

Do súťaže sa mohli zapojiť žiaci všetkých typov materských, základných a stredných škôl v troch hlavných súťažných kategóriách:

  • Kresba, maľba, grafika a kombinované techniky
  • Detský animovaný film
  • Čiernobiela a farebná fotografia.

Odborná porota vybrala tie najlepšie zo 4646 výtvarných prác, ktoré do výtvarnej súťaže Zelený svet zaslalo 4508 autorov. Naša žiačka Helenka Gachová bola ocenená v súťažnej kategórii kresba, maľba, grafika a kombinované techniky do 10 rokov. Je to pre našu základnú školu veľký úspech.