POZVÁNKA na prerokovávanie Správy o hodnotení strategického dokumentu "Zmena a doplnok č. 6 ÚPN obce Krasňany" Tlačiť
Štvrtok, 26 Február 2015 20:07
Obec Krasňany v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojitosti so zákonom č. 50/1976 Zb. v platnom znení a vyhlášky č. 55/2001 Z. z. obstaráva Zmenu a doplnok č. 6 územného plánu obce Krasňany.
Ďalšie informácie...
 
Oznámenie o zápise detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2015/2016 Tlačiť
Streda, 11 Február 2015 09:55
Základná škola s materskou školou, Krasňany 19 oznamuje rodičom, že podľa Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z., sa žiadosti do materskej školy na školský rok 2015/2016 prijímajú v termíne od 2.3.2015 do 13.3.2015.
Ďalšie informácie...
 
Zisťovanie Štatistického úradu SR - štatistika rodinných účtov Tlačiť
Streda, 25 Február 2015 13:01
Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky č. 291/2014 Z.z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2015. Do zisťovania bolo vybraných viac ako 400 obcí, medzi nimi aj naša obec.
Zisťovanie sa uskutočňuje od 1. marca 2015 do 31. decembra 2015.
Ďalšie informácie...
 
Fašiangový sprievod masiek 14.2.2015 Tlačiť
DSCF3198
Ďalšie informácie...
 
Úradná tabuľa obce Krasňany r. 2015 Tlačiť
Oznámenie o dražbe
Dražobník, s.r.o., Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice zaslal na zverejnenie oznámenie o dražbe pozemkov registra "C" v k.ú. Krasňany, zapísaných na LV č. 1207 Okresného úradu Žilina, katastrálny odbor.
Posledná úprava Nedeľa, 22 Február 2015 19:59
Ďalšie informácie...
 
Prieskum záujmu Tlačiť
Utorok, 03 Február 2015 13:16
Obecný úrad Krasňany zvažuje zriadenie krúžku doučovania matematiky a fyziky na prijímacie pohovory a šachového krúžku pre deti aj dospelých našej obce. Preto sa obraciame na občanov s prieskumom záujmu o tieto krúžky.
Ďalšie informácie...
 
Február v MŠ Tlačiť
Streda, 04 Február 2015 20:35
Ďalšie informácie...
 

krasnany-uvod

Obec Krasňany leží vo východnej časti Žilinskej kotliny v doline potoka Kúr. Prvý písomná zmienka o Krasňanoch ako o obci Karazna bola zaznamenaná v roku 1354. Od stredoveku patrila hradnému panstvu Starý hrad – Varín. Počas prvého sčítania ľudu, v roku 1784 mala obec 53 domov a 338 obyvateľov, v roku 1826 56 domov a 466 obyvateľov. V roku 1910 v obci žilo 566 ľudí. Obyvatelia sa v minulosti zaoberali tradičným poľnohospodárstvom. Do roku 1918 obec administratívne patrila do Trenčianskej stolice.

Zobrazit místo Obec Krasňany na větší mapě
duha4

logo_TesMedia

logo_eures

 

Meniny

Dnes má meniny:

Počasie


Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!