Krasňany ležia vo východnej časti Žilinskej kotliny na terasách rieky Varínky a v doline potoka Kúr. Západnú pahorkatinnú časť chotára tvoria náplavy, východnú hornatinnú v Krivánskej Malej Fatre skrasovatené druhohorné horniny. Má hnedé lesné pôdy. Súvislý porast je len v pohorí.

Cez obec tečie Kúrsky potok, ktorý pramení v Kúrskej doline, má dĺžku 7,3 km a vlieva sa do rieky Varínka. V doline Kúr sa v 17.–18. storočí dolovalo železo. Dnes je to turisticky významná dolina, na juhu ohraničená strmými svahmi Jedľoviny (1035 m) a Kopy (1140 m), na severe strmými svahmi Prostej (1144 m). V závere doliny sú mohutné, skalnými útvarmi rozdelené strmé žľaby Stratenca (1513 m) a v celej doline ojedinelé skalné útvary vyčnievajúce z lesného porastu.
 
Región: Horné Považie
Mikroregión: Terchovská dolina
Euroregión: Beskydy
Samosprávny kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Počet obyvateľov: 1498
Rozloha: 1517 ha
Nadmorská výška: 380 m n.m.
Prvá písomná zmienka: rok 1354

Obec je východiskom pre viaceré turistické výlety po značkovaných trasách. Cez dolinu Kúr sa dá dostať na Strážsku hoľu (1135 m) a hlavný hrebeň Suchý (1460m), Stratenec (1513 m) a Malý Kriváň (1671 m). V obci je vybudovaná verejná vodovodná sieť, kanalizácia a je celoplošne splynofikovaná. Obec má základnú školu, materskú školu, amfiteáter, dom smútku, dom kultúry, požiarnu zbrojnicu, futbalové ihrisko. V obci majú svoje sídlo firmy ALUMA ČS s.r.o., KRASPLAST AMG s.r.o.

V katastri obce sa nachádzajú štyri genofondové lokality. Patria sem:

  • Krasňanské rybníky – hniezdisko a ťahová zastávka vodného vtáctva, významný biotop pre vážky a iné skupiny živočíchov viazaných na vodné a vlhké prostredie. V ich vodách dnes plávajú kapry a pstruhy. Je to prírodná pamiatka s 5. stupňom ochrany
  • Krasňanský luh – zachovalé spoločenstvá podhorských lužných lesov. Výskyt ohrozených druhov vtákov
  • Kúrsky potok – dobre vyvinutý brehový porast. Výskyt ohrozených druhov vtákov
  • Varínka – spoločenstvá na nivných náplavách, podhorské vrbiny. Výskyt ohrozených druhov vtákov
     

Z historického hľadiska je obec klenotom severozápadnej časti Krivánskej Malej Fatry, ktorá je bohatá na vodné pramene.

Krivánska Malá Fatra je časťou pohoria Malá Fatra a nachádza sa na sever od rieky Váh. Delí sa na výraznú severnú časť, ktorá je známa najmä dolinou Vrátna a na južnú časť, kde je turistická a lyžiarska lokalita Kľačianska Magura. Územie severnej časti Krivánskej Malej Fatry leží v okresoch Žilina, Dolný Kubín, Ružomberok a Martin. Má výrazne vlnitý reliéf. Sú tu lúčne povrchy časti končiarov, zväčša na geologickej báze pieskovca a bridlice, ale aj útesy a končiare výrazne dolomitické a vápencové – Veľký Rozsutec (1609 m), Malý Rozsutec (1343 m), Sokolie. Podkladom geologickej stavby je žula a rula.

Územie Krivánskej Malej Fatry je bohaté na vodné pramene a vyvieračky, pestré toky potôčikov a potokov s kaskádami, prahmi a vodopádmi. Vody severnej časti odvádza rieka Varínka, západnej časti rieka Zázrivka a všetko vteká do Váhu.

View the embedded image gallery online at:
https://www.obeckrasnany.sk/informacie-o-obci#sigProIdb9b1981f97


Virtuálna prehliadka

3D panorámu obce Krasňany spustíte kliknutím na obrázok.

virtual