Oznamy

Informácia o prácach na moste: Po odfrézovaní obrusnej vrstvy vozovky sa na nosnej konštrukcii vytvorila pozdĺžna trhlina. Príčinou jej vzniku je pravdepodobne nerovnomerné zaťaženie pravej a ľavej strany mostnej konštrukcie. Projektant vzniknutý stav staticky posúdil a z krátkodobého hľadiska by toto nemalo predstavovať problém. Je však potrebné prijať dodatočné technické opatrenia.

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

Mobilný veterinár ponúka svoje služby - poskytovanie veterinárnej starostlivosti u Vás doma. Starostlivosť o domácich miláčikov, predovšetkým psy a mačky.

Upozorňujeme, že ťažkú situáciu vojnových utečencov z Ukrajiny môžu zneužiť obchodníci s ľuďmi. Viac informácií nájdete v priloženom letáku v slovenskom jazyku a ukrajinskom jazyku.

Žilinský samosprávny kraj vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu pripravil Manuál pre občanov, ako zvládnuť ochorenie COVID-19 variant omikron v domácnosti.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., so sídlom v Žiline oznamujú, že v súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0023/2021/V zo dňa 24.08.2021 stanovujú od 06.09.2021 nasledovné pevné ceny za uvedené služby: