Demografické údaje

Celkový počet obyvateľov obce Krasňany k 31.12.2018: 1443

Celkový počet obyvateľov obce Krasňany k 31.12.2017: 1384

Celkový počet obyvateľov obce Krasňany k 31.12.2016: 1343

Celkový počet obyvateľov obce Krasňany k 31.12.2015: 1330

Celkový počet obyvateľov obce Krasňany k 31.12.2014: 1303

Celkový počet obyvateľov obce Krasňany k 31.12.2013: 1283

Celkový počet obyvateľov obce Krasňany k 31.12.2012: 1275

Celkový počet obyvateľov obce Krasňany k 31.12.2011: 1277

V tabuľke sú uvedené demografické údaje z rokov 2009 až 2018. Uvedené sú podrobné počty i s vekovými kategóriami.