Predajňa sa nachádza na Mládežníckej ulici v bývalej predajni Farby-laky. MIJA je zmluvnou predajňou Fresh. Zodpovedná vedúca: Božena Balátová

Krasňany 35
Vedúca predajne: Iveta Trnková
Tel. kontakt: 041/7051 067

Krasňany 359
Zodpovedná vedúca: Zuzana Trnková

Predajňa sídli v budove OcÚ - predaj potravín, drogérie, hračiek, papiera a školských potrieb
Zodpovedný vedúci: Branislav Gacho

Krasňany 222 – predaj potravín, drogérie, hračiek, papiera a školských potrieb Zodpovedná vedúca: Mária Cigániková