Krasňany 52
Martin Grenčík

Krasňany 181
Vedúca predajne: Zuzana Mihalčatinová
Tel. kontakt: 041/7051 116

Krasňany 354
Predajňa sa nachádza na Mládežníckej ulici v bývalej predajni Farby-laky. MIJA je zmluvnou predajňou Fresh.
Zodpovedná vedúca: Božena Balátová

Krasňany 35
Vedúca predajne: Iveta Trnková
Tel. kontakt: 041/7051 067

Krasňany 359
Zodpovedná vedúca: Zuzana Trnková

Krasňany 222 – predaj potravín, drogérie, hračiek, papiera a školských potrieb Zodpovedná vedúca: Mária Cigániková