Ako vybaviť

Sadzobník správnych poplatkov vyberaných za úkony a podania obcou Krasňany podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Prihlásenie na trvalý pobyt - na počkanie, bez poplatku

Potrebné doklady:

  • list vlastníctva alebo nájomná zmluva, prípadne súhlasy vlastníkov
  • občiansky preukaz
  • rodný list u detí do 15 rokov
  • sobášny list