Spoločenské podujatia

Fašiangy každoročne začínajú po Troch kráľoch a trvajú až do polnoci pred Popolcovou stredou. Ich neodmysliteľnou súčasťou sú zábavy a sprievody v maskách. Fašiangový sprievod plný najrôznejších masiek u nás každoročne organizuje DHZ Krasňany. V sobotu ráno sa na hasičskej zbrojnici zišli tí, ktorí sa podujali, že sa preoblečú do fašiangových masiek a statočne absolvujú sprievod ulicami našej obci.

Ani tento rok sme nezabudli na novonarodené detičky. V piatok 31. januára 2020 o 15:00 hod. sme sa zišli v kultúrnom dome, aby sme privítali našich najmenších občanov.
V roku 2019 sa v našej obci narodilo 21 detí. Pozvanie prijalo 13 rodičov.

Ubehol rok a opäť sme sa stretli a zabavili s našimi seniormi. Táto akcia je milou príležitosťou na strávenie krásnych chvíľ v kruhu svojich priateľov a rovesníkov.
Dôchodcov aj účinkujúcich na úvod privítala starostka obce Ing. Jana Žáková, PhD., zablahoželala a odovzdala darčeky všetkým dôchodcom, ktorí sa dožili v tomto roku okrúhleho jubilea.

Prvý adventný týždeň každoročne patrí našim najmenším. V piatok 6. decembra 2019 zavítal do našej obce Mikuláš. No neprišiel sám, nechýbali anjel s čertom. Deti ich čakali pred hasičskou zbrojnicou. Všetci sa tešili a nevedeli dočkať, kedy mu budú môcť spríjemniť mrazivý zimný podvečer so svojimi pesničkami a básničkami.