Spoločenské podujatia

V stredu 25. januára 2023 sa v kultúrnom dome konalo uvítanie detí do života. Prítomným sa prihovorila starostka obce a slávnostnú atmosféru umocnili svojím vystúpením dievčatá z Folklórneho súboru Dúha a heligonkári.

Prvou, veľmi milo akciou, v tomto roku bolo „Uvítanie detí do života“. Dňa 16.marca 2022 sme slávnostne privítali detičky, ktoré sa narodili v roku 2021.
V našej obci sa v roku 2021 narodilo 21 detí z toho 10 dievčat a 11 chlapcov.
Našim malým spoluobčanom prajeme šťastný a radostný život.

 

Obecný úrad Krasňany aj tento rok pripravil pre všetky deti z našej obce vo veku od 1 do 10 rokov mikulášske balíčky.
Mikuláš spolu s anjelom, čertom a starostkou obce prišli v piatok 3.12.2021 na koči ťahanom dvoma koňmi do materskej školy. Koč mali naplnený sladkosťami. Deťom v materskej škole porozdávali balíčky.

Dňa 1. júna sme slávili Medzinárodný deň detí. Pri tejto príležitosti starostka obce Ing. Jana Žáková PhD. v škole rozdala deťom darčeky. V škôlke boli rozdané až 17. júna, nakoľko to epidemiologická situácia skôr nedovolila. Detičky v škôlke starostke zarecitovali básničky a zaspievali pesničky. Všetci sa darčekom potešili.