Civilná ochrana

V piatok 10. marca 2023 o 12:00 hod. bude vykonané preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky hlasitou skúškou dvojminútovým stálym tónom elektronických a elektromotorických sirén.

Stanovené termíny preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva pre rok 2020: