Rozpočet obce Krasňany na rok 2023 schválený Obecným zastupiteľstvom obce Krasňany dňa 15.12.2022, Uznesením č. 23/2022.
Rozpočet 2023-2025 kategórie (180 KB)


Rozpočet obce Krasňany na rok 2022 schválený Obecným zastupiteľstvom obce Krasňany dňa 02.12.2021, Uznesením č. 263/2021.
Rozpočet 2022 - 2024 kategórie (180 Kb)


Rozpočet obce Krasňany na rok 2021 schválený Obecným zastupiteľstvom obce Krasňany dňa 10.12.2020, Uznesením č. 171/2020.
Rozpočet 2021-2023  (422,35 Kb)


Rozpočet obce Krasňany na rok 2020 schválený Obecným zastupiteľstvom obce Krasňany dňa 12.12.2019, Uznesením č. 85/2019.
Rozpočet 2020-2022  (423,43 KB)


Rozpočet obce Krasňany na rok 2019 schválený Obecným zastupiteľstvom obce Krasňany dňa 14.12.2018, Uznesením č. 11, bod 5.
Rozpočet 2019 - 2021  (388.59 Kb)


Rozpočet obce Krasňany na rok 2018 schválený Obecným zastupiteľstvom obce Krasňany dňa 13.12.2017, Uznesením č. 55, bod 5.
Rozpočet 2018 - 2020  (296.41 Kb)


Rozpočet obce Krasňany na rok 2017 schválený Obecným zastupiteľstvom obce Krasňany dňa 15.12.2016, Uznesením č. 39, bod 7.
Rozpočet 2017 - 2019  (296.65 Kb)


Rozpočet obce Krasňany na rok 2016 schválený Obecným zastupiteľstvom obce Krasňany dňa 15.12.2015, Uznesením č. 26, bod 10.
Rozpočet 2016 - 2018   (387.25 Kb)


Rozpočet obce Krasňany na rok 2015 schválený Obecným zastupiteľstvom obce Krasňany dňa 15.12.2014, Uznesením č. 11, bod 5.
Rozpočet 2015 - 2017


Rozpočtové opatrenie č. 1 schválené Obecným zastupiteľstvom obce Krasňany dňa 26.09.2014, Uznesením č. 61, bod 4.
Rozpočtové opatrenie č. 1 - PRÍJMY
Rozpočtové opatrenie č. 1 - VÝDAVKY
ZŠ s MŠ - PRíIJMY
ZŠ s MŠ - VÝDAVKY


Rozpočet obce Krasňany na roky 2014 - 2016 schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2013, Uznesením č. 53, bod 5.
Rozpočet na roky 2014 - 2016 PRÍJMY    (151.74 Kb)
Rozpočet na roky 2014 - 2016 VÝDAVKY    (329.37 Kb)


Programový rozpočet obce Krasňany na roky 2013 - 2015 schválený obecným zastupiteľstvom dňa 08.03.2013, Uznesením č. 33, bod 5.
Programový rozpočet 2013 - 2015 PRÍJMY   (148.37 Kb)
Programový rozpočet 2013 - 2015 VÝDAVKY   (314.72 Kb)


Programový rozpočet obce Krasňany na roky 2012 - 2014 schválený obecným zastupiteľstvom dňa 24.02.2012, Uznesením č. 3, bod 8.
Programový rozpočet na roky 2012 - 2014   (937.22 Kb)