Širokej verejnosti sú k dispozícii nasledovné dokumenty obce:

zalozka Zápisnice OZ

zalozka Všeobecne záväzné nariadenia

zalozka Uznesenia OZ

zalozka Ostatné dokumenty