pdfÚPN obce Krasňany ZaD č. 7 Textová časť čistopis

ÚPN obce Krasňany Doplnok č. 1 Za Brezníkom   (241.22 Kb)

Zmeny a doplnok č. 6 územného plánu obce Krasňany - čistopis

upn01
img_pdf UPN (5830x3304) img_pdf UPN (11675x6608)