Školstvo

Základná škola a Materská škola boli do 31.08.2012 samostatnými právnymi subjektami. Dňom 1. september 2012 vznikol ich zlúčením nový právny subjekt Základná škola s materskou školou, Krasňany 19. Zriaďovateľom je Obec Krasňany. Súčasťou ZŠ s MŠ je Školský klub detí a Školská jedáleň.
Základná škola poskytuje primárne vzdelávanie pre žiakov 1. až 4. ročníka. Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie pre deti vo veku 3 až 6 rokov.
Riaditeľ ZŠ s MŠ: Mgr. Jana Šepešová
Zástupca ZŠ s MŠ pre MŠ: Ing. Miriam Vaníková

Motto: "Nikdy neporovnávajte vaše dieťa s ostatnými deťmi. Nedá sa porovnať slnko s mesiacom.
Každý žiari, keď je jeho čas."

Motto školy: „Žiak nie je nádoba, ktorá sa má naplniť, ale pochodeň, ktorá sa má zapáliť.“

Zelený svet je medzinárodná súťaž výtvarnej tvorivosti detí a mládeže, ktorú tento rok už po 18-tý krát zorganizovala Slovenská agentúra životného prostredia ako sprievodné podujatie medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm.