Sociálna komisia

Predseda: Lýdia Cigániková
Členovia: Oľga Tichá, Eva Ferjancová

 

Stavebná komisia

Predseda: František Hliník
Členovia: Juraj Cigánik ml., Libor Hliník st., Ing. Andrej Kubala

 

Finančná komisia

Predseda: Branislav Gacho
Členovia: Anna Šlesárová, Valéria Gachová

 

Komisia kultúry, školstva, mládeže a športu

Predseda: Mgr. Sidónia Stanková
Členovia: Bc. Zuzana Vráblová, Ing. Miroslav Bielka

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku

Predseda: František Cigánik
Členovia: Jaroslav Trnka, Vladimír Cigánik, Lenka Štefúnová Šamajová