Komisie zriadené pri OZ vo volebnom období 2022 - 2026

Sociálna komisia

Predseda: Mgr. Sidónia Stanková
Členovia: Lýdia Cigániková, Mgr. Lucia Čepe Vaščurová

 

Stavebná komisia

Predseda: Ing. Miroslav Vrábel
Členovia: Ing. Andrej Kubala, Ing. Ján Bátor

 

Finančná komisia

Predseda: Ing. Juraj Kucharčík
Členovia: Ing. Tomáš Slanička, Jaroslav Cigánik

 

Komisia kultúry, školstva, mládeže a športu

Predseda: Mgr. Lucia Čepe Vaščurová
Členovia: Mgr. Sidónia Stanková, Bc. Zuzana Vráblová

 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku

Predseda: Lenka Štefúnová Šamajová
Členovia: Jaroslav Cigánik, Ing. Andrej Kubala


 

Komisie zriadené pri OZ vo volebnom období 2018 - 2022

Sociálna komisia
Predseda: Lýdia Cigániková
Členovia: Oľga Tichá, Eva Ferjancová

Stavebná komisia
Predseda: František Hliník
Členovia: Juraj Cigánik ml., Libor Hliník st., Ing. Andrej Kubala

Finančná komisia
Predseda: Branislav Gacho
Členovia: Anna Šlesárová, Valéria Gachová

Komisia kultúry, školstva, mládeže a športu
Predseda: Mgr. Sidónia Stanková
Členovia: Bc. Zuzana Vráblová, Ing. Miroslav Bielka

Komisia životného prostredia a verejného poriadku
Predseda: František Cigánik
Členovia: Jaroslav Trnka, Vladimír Cigánik, Lenka Štefúnová Šamajová