Aktuálne dianie

Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 12. decembra 2019 (štvrtok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Krasňanoch.

 

Nadácia Kia Motors Slovakia pozýva všetkých športových nadšencov v nedeľu 8.12.2019 na beh, ktorý sa uskutoční na Vodnom diele Žilina.

Štartovné je zadarmo a okrem športového zážitku si bežci odnesú medailu, bežeckú čelenku a pochutnajú si na dobrom guláši.

 

 

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020

Návrh Plánu kontrolnej činnosti zverejnený spôsobom v obci obvyklým (vyvesením na úradnej tabuli a uverejnený na webovej stránke obce) dňa 26.11.2019

Haló, haló... počuli ste už o tom, že v piatok 6. decembra 2019 sa v Krasňanoch zastaví Mikuláš?