Aktuálne dianie

Na základe Uznesenia vlády SR č. 30 zo dňa 17.01.2021 a po potvrdení odberového miesta Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vykoná obec Krasňany testovanie na ochorenie COVID-19.

Základná škola s materskou školou, Krasňany 19 oznamuje, že z dôvodu pretrvávajúcej epidemiologickej situácie bude v čase od 18.01.2021 do 22.01.2021 vyučovanie prebiehať dištančnou formou.

Pošta Varín bude v dňoch od 11.01.2021 do 15.01.2021 z dôvodu prijatia preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu otvorená:

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie si vzhľadom k prebiehajúcim mrazom dovoľuje opätovne upozorniť svojich odberateľov na riziko zamrznutia nezabezpečených vodomerov a vnútorných vodovodných inštalácií. Odporúča, aby si odberatelia skontrolovali vodomerné šachty a suterény nehnuteľností a vykonali potrebné opatrenia.

Základná škola s materskou školou, Krasňany 19 oznamuje voľné pracovné miesto.

Spoločnosť T+T, a.s., Žilina oznamuje občanom, že vývoz zmesového komunálneho odpadu sa v našej obci uskutoční v sobotu 02.01.2021.