Aktuálne dianie

Vážení obyvatelia,
pripájame sa k celoslovenskej iniciatíve „Mestám a obciam zhasína nádej,“ podľa ktorej dňa 30. januára 2023, v čase od 19:00 hod. do 19:30 hod. demonštratívne zhasneme verejné osvetlenie a dáme tak najavo, že situácia s neriešením cien energií pre samosprávy má mimoriadne vážne a negatívne dopady na plnenie mnohých našich základných úloh a povinností, čo sa dotkne aj bežného života každého z nás. Mestá a obce nie sú autormi problémov. Sú obeťami zlých rozhodnutí vlády, a to, čo v tomto období najviac potrebujeme je rýchla a efektívna pomoc od vlády.

 


Dobrovoľný hasičský zbor Krasňany pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 29. januára 2023 o 14:00 hod. v spoločenskej miestnosti nad obecným úradom v Krasňanoch.

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2022 vznikla daňová povinnosť, povinní do 31.01.2023 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti.

Spoločný obecný úrad stavebný v Krasňanoch bude od 9.1.2023 do 13.1.2023 z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.