Aktuálne dianie

Základná škola s materskou školou, Krasňany 19 oznamuje, že podávanie žiadostí do MŠ sa uskutoční v dňoch od 03.05. do 14.05.2021, v čase od 10:30 do 12:00 hod. v budove materskej školy.

Oznamujeme občanom našej obce termíny zberu odpadov: nebezpečný odpad, objemný odpad a elektroodpad.

Jarné obdobie je charakteristické zvýšenou pracovnou aktivitou nás občanov, najmä na poliach, lúkach, v záhradkách, ale ja vo voľnej prírode, kedy odstraňujeme staré zvyšky trávy, porastov a rôznych odpadkov.

Oznamujeme občanom, že v dňoch 13. - 15. marca 2021 bude Mládežnícka ulica (Prvá ulica) úplne uzavretá pre vjazd motorových vozidiel.

DOLVAP, s.r.o., prevádzka Varín prijme do prac. pomeru: