Aktuálne dianie

Spoločný obecný úrad stavebný v Krasňanoch bude v pondelok 22. mája 2023 z technických príčin zatvorený.

Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina oznamuje, že v dňa 14. júna 2023 v čase od 07:30 hod. do 16:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

pozvanka Den deti 10 06 2023 m

Inkluzia v pohybe plagat m

Nadácia Kia Slovakia Vás pozýva na športové charitatívne podujatie, ktoré sa uskutoční v sobotu 13. mája o 10:00 hod. na Vodnom diele Žilina.

Príďte podporiť deti zo Špeciálnych olympiád Slovensko a ďalších úžasných a inšpiratívnych športovcov so znevýhodnením. Okrem dvoch tratí (1 km a 8 km) vás budú čakať zábavné, športové aj vzdelávacie aktivity. Štartovné: 0 €

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina oznamujú, že od 2.5. do 10.5.2023 budú vykonávať odpočet vodomerov. Žiadajú o sprístupnenie vodovodných šácht. V prípade Vašej neprítomnosti môžete stav vodomeru zanechať na viditeľnom mieste.

Plagat Den Zeme 2023 m