Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Dokument na stiahnutie:  Verejná vyhláška

Oznámenie o uložení zásielky
V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 z. z. o hlásení pobytu občanov občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta ANNA MAŽGÚTOVÁ, ktorú si môže prevziať na Obecnom úrade v Krasňanoch v lehote do 27.12.2019.
Dátum vyvesenia: 12.12.2019

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Dokument na stiahnutie:  Verejná vyhláška   (284.04 Kb)
Vyvesené: 27.12.2018,  zvesené: 11.01.2019