Obecné zastupiteľstvo

Účasť poslancov na zasadnutiach OZ v rokoch 2018, 2019.

Účasť poslancov Obecného zastupiteľstva obce Krasňany na zasadnutiach vo volebnom období 2014 - 2018.  

Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Krasňany a ich účasť na zasadnutiach vo volebnom období 2010 - 2014.