Obecné zastupiteľstvo

Účasť poslancov na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva obce Krasňany vo volebnom období 2022 - 2026.

Oznámenie o zániku mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Krasňany a nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát

V zmysle § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Krasňany.

Účasť poslancov na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva obce Krasňany vo volebnom období 2018 - 2022.

Účasť poslancov Obecného zastupiteľstva obce Krasňany na zasadnutiach vo volebnom období 2014 - 2018.  

Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Krasňany a ich účasť na zasadnutiach vo volebnom období 2010 - 2014.