Voľby a referendá

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022. Voľby sa konajú od 07:00 hod. do 20:00 hod.

 Okrsková volebná komisia v Krasňanoch zistila tieto výsledky:

Definitívne výsledky volieb do Európskeho parlamentu: volbysr.sk/sk

Súhrnné výsledky volieb si môžete pozrieť na www.volbysr.sk Výsledky hlasovania vo voľbách prezidenta SR za obec Krasňany - II. kolo  30. 03. 2019

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018

Definitívne výsledky hlasovania: www.volbysr.sk
Výsledky volieb do orgánov Žilinského samosprávneho kraja za obec Krasňany

Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky:

Výsledky hlasovania v obci Krasňany:

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2014