Voľby a referendá

Výsledky hlasovania v obci Krasňany:

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2022

 Okrsková volebná komisia v Krasňanoch zistila tieto výsledky:

Definitívne výsledky volieb do Európskeho parlamentu: volbysr.sk/sk

Súhrnné výsledky volieb si môžete pozrieť na www.volbysr.sk Výsledky hlasovania vo voľbách prezidenta SR za obec Krasňany - II. kolo  30. 03. 2019

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018

Definitívne výsledky hlasovania: www.volbysr.sk
Výsledky volieb do orgánov Žilinského samosprávneho kraja za obec Krasňany

Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky: