Voľby a referendá

Definitívne výsledky volieb do Európskeho parlamentu: volbysr.sk/sk

Súhrnné výsledky volieb si môžete pozrieť na www.volbysr.sk Výsledky hlasovania vo voľbách prezidenta SR za obec Krasňany - II. kolo  30. 03. 2019

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018

Definitívne výsledky hlasovania: www.volbysr.sk
Výsledky volieb do orgánov Žilinského samosprávneho kraja za obec Krasňany

Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky:

Výsledky hlasovania v obci Krasňany:

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2014

Definitívne výsledky volieb si môžete pozrieť na www.volby.statistics.sk
Výsledky hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu 24.05.2014 vo volebnom okrsku Krasňany

Súhrnné výsledky volieb si môžete pozrieť na www.volby.statistics.sk
Výsledky hlasovania z voľby prezidenta SR za obec Krasňany - II. kolo 29.03.2014