Účasť poslancov na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva obce Krasňany vo volebnom období 2022 - 2026.

poslanci
OZ
Ing.  Ján
 Bátor
Jaroslav
Cigánik
Mgr. Lucia
Čepe
Vaščurová
Ing. Andrej
Kubala
Ing.  Juraj
Kucharčík
Ing. Tomáš
Slanička
Mgr. Sidónia
Stanková
Lenka
Štefúnová
Šamajová
Ing. Miroslav
Vrábel
7.
14.09.2023
P P P P P P P N P
6.
22.06.2023
P P N N P P P P P
5.
20.04.2023
P P P P P P P P P
4.
09.03.2023
P P P P P P P P N
3.
16.02.2023
P P P P P P P P P
2.
15.12.2022
P P P P N P P P P
ust.
28.11.2022
P P P P P P P P P