Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Krasňany a ich účasť na zasadnutiach vo volebnom období 2010 - 2014.

ROK 2014

Poslanci 22.
21.02.
23.
16.05.
24.
30.06.
25.
15.08.
26.
26.09.
ust.
12.12
Mária Rampašeková P P P N P P
Vladimír Stanko P N N N P N
Ján Bielka P P N P P P
Stanislav Pallo P P P N P N
Radoslav Krajčík P P P P P P
Slavomír Rusnák P P P N P N
Pavol Trnka N P P N N N
Miroslav Švec N N P N N N
Júlia Staníková N P P P N N

 

ROK 2013

Poslanci 16.
08.03.
17.
03.05.
mimor.
15.05.
18.
27.06.
19.
08.08.
mimor.
20.09.
20.
22.11.
21.
16.12.
Mária Rampašeková P N P N P P P N
Vladimír Stanko P P N N P N N P
Ján Bielka N P N P P P P P
Stanislav Pallo P P P P P P N P
Radoslav Krajčík P P P P P P P P
Slavomír Rusnák P P P N P P P P
Pavol Trnka P P P P N P P N
Miroslav Švec P N N P P P P N
Júlia Staníková P N P N P P N P

 

ROK 2012

Poslanci mimor.
16.01.
9.
24.02.
10.
30.03.
11.
04.05.
12.
28.06.
13.
07.09.
14.
16.11.
15.
14.12
Mária Rampašeková P P P P P P P P
Vladimír Stanko P P P P P N N P
Ján Bielka N P P P P P P P
Stanislav Pallo P P P P N P N P
Radoslav Krajčík P P P P P P P P
Slavomír Rusnák P P P P P P P P
Pavol Trnka P P P P P P P P
Miroslav Švec P N P P N P P N
Júlia Staníková P P N P N P P N

 

ROK 2011

Poslanci ust.
21.12.
2010
2.
24.01.
3.
25.03.
mimor.
13.05.
4.
03.06.
5.
15.07.
mimor.
23.09.
6.
21.10
7.
18.11.
8.
15.12.
Mária Rampašeková P P P P P P P N P P
Vladimír Stanko P P P N P P N P N P
Ján Bielka P P P P P N P P P P
Stanislav Pallo P P P P P P P P P P
Radoslav Krajčík P P P P P P P P P P
Slavomír Rusnák P P P P P P P P P N
Pavol Trnka P P P P P P P P N P
Miroslav Švec P P P P N P P N P N
Júlia Staníková P P P N N N N P P N

 

Vysvetlivky:

P - prítomný
N - neprítomný, ospravedlnený