logo_Interreg_PL-SKV Mestskom a obecnom kultúrnom stredisku v Strumieni sa uskutočnila konferencia s názvom „Prírodné a kultúrne dedičstvo územia pohraničia - gminy Strumień a okolia”. Konferencia bola usporiadaná v rámci projektu „Cestou atrakcií”,

ktorého hlavným cieľom je zvýšenie úrovne trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi. Projekt bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci  Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 a zo štátneho rozpočtu.

Konferencie sa zúčastnili naši projektoví partneri zo Slovenska z obce Krasňany a pozvaní hostia. Prednášajúci predstavili vo forme prezentácií a slovného komentára pozoruhodné miesta a objekty. Vďaka tomu mohli účastníci konferencie získať veľa zaujímavých informácií o kultúrnych a prírodných pamiatkach na území gminy Strumień a v jej okolí. Po konferencií sa naši projektoví partneri spolu s delegáciou zo Strumieňa vydali na študijnú návštevu, v rámci ktorej navštívili o. i. park a hlavné námestie v Strumieni a Zámocké múzeum v Pszczyne.

Dokument na stiahnutie:   Prezentácia - Prírodné a kultúrne dedičstvo v pohraničí - obce Strumień a okolia

logo_Interreg_PL-SK

 

logo_Euroregion_beskydy

 

 

DSCN4134_m     DSCN4235_m