nebezpecny_odpadOznamujeme občanom našej obce, že v sobotu 06.04.2019 od 7:00 hod. do 12:00 hod. sa uskutoční zber nebezpečného odpadu. Pri Obecnom úrade v Krasňanoch bude pristavený špeciálny kontajner s obsluhou. 

Zbierajú sa: farby, riedidlá, prípadne prázdne obaly z nebezpečných látok, motorové oleje, záhradkárske postreky a hnojivá, žiarivky, monočlánky, batérie.
Nebezpečný odpad, tekutý, práškový alebo drobný kusový odpad musí byť v uzavretých a tesných nádobách !!!

NEBUDÚ sa zbierať pneumatiky, azbest, stavebný odpad, zmesový komunálny odpad, nadrozmerný a biologický odpad !!!