Odpadové hospodárstvo

pdf

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Krasňany za rok 2022

Obec Krasňany v súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje informáciu o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022:

NATUR-PACK v spolupráci s neziskovou organizáciou INCIEN (Inštitút cirkulárnej ekonomiky) pripravili pre verejnosť unikátny vzdelávací materiál - elektronickú príručku Alchýmia triedenia komunálneho odpadu.

Obec Krasňany v súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje informáciu o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021:

NATUR-PACK dáva do pozornosti reportáž YouTube kanála NATUR-PACK verejnosti, v ktorej sa venuje aktuálnej téme súvisiacej s triedením a recykláciou odpadov.

NATUR-PACK pripravil ďalšiu reportáž na tému medvede vs. odpadové kontajnery.