Odpadové hospodárstvo

Na Slovensku je v plnom prúde príprava zálohového systému pre nápojové plastové fľaše a plechovky, ktorého spustenie je naplánované na 1.1.2022.

NATUR-PACK dáva do pozornosti ďalšiu reportáž zo série SPRÁVNA TREFA na Youtube kanáli Natur-pack verejnosti: triedenie odpadov z papiera a lepenky.

Ako prebieha recyklácia PET fliaš v jednej z najmodernejších liniek na svete? Reportáž o recyklácii PET fliaš je ďalšou súčasťou vzdelávacích aktivít Natur-pack verejnosti. Reportáže vytvorené v spolupráci so slovenskými recyklátormi patria medzi najpopulárnejšie.

Obec Krasňany v súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje informáciu o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020:

NATUR-PACK pripravil ďalšiu originálnu vzdelávaciu online aktivitu: videoreportáž o recyklácii elektroodpadov v spolupráci s moderátorom Viktorom Vinczem a portálom čierna labuť.

Odkaz na reportáž: https://www.youtube.com/watch?v=lgWp3Py5VjY&feature=youtu.be

Spoločnosť OZV NATUR-PACK, a.s. zverejnili na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti ďalšiu reportáž zo série obľúbených náučných videí z recyklačných závodov na Slovensku, tentokrát zo závodu na recykláciu PET fliaš. Reportáž je záverečným šiestym dielom videosérie k projektu PET kajak. Všetky diely nájdete v zozname videí po kliknutí https://www.youtube.com.