Na základe Plánu preventívnych kontrol začnú dňom 13.04.2019 kontrolné skupiny DHZ vykonávať preventívne protipožiarne kontroly rodinných domov.

Kontroly sa budú vykonávať v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Každý vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť kontrolnej skupine protipožiarnu prehliadku svojej nehnuteľnosti s výnimkou obytných miestností. Pri prehliadkach sa kontroluje predovšetkým suterén domu, pivnice, povaly, garáže a ďalšie priestory s rizikom vzniku požiaru. Prehliadky slúžia predovšetkým prevencii proti vzniku požiarov a ich účelom je upozorniť majiteľov na možné riziká vzniku požiarov.   Prosíme všetkých občanov, aby vo vlastnom záujme umožnili kontrolným skupinám prehliadku vlastnej nehnuteľnosti, sami boli pri prehliadke nápomocní a rešpektovali požiadavky členov kontrolnej skupiny.

Prvá preventívna kontrola bude v sobotu 13. apríla 2019 od 8:30 hod..

Rodinné domy, ktoré budú kontrolované:

1. ulica - Mládežnícka
2. ulica - Budovateľov
3. ulica - Jánošíková

Druhá preventívna kontrola bude vykonaná 27. apríla 2019.