Základná škola s materskou školou v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje  výberové konanie na obsadenie 2 pracovných miest v materskej škole.

Základná škola s materskou školou, Krasňany 19, 013 03 Krasňany
Výberové konanie na pozíciu učiteľka MŠ

Pracovná pozícia: Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie /učiteľ materskej školy/
Prepokladaný termín nástupu: 26.08.2019
Miesto výkonu práce:  Materská škola Krasňany
Charakteristika pracovného miesta: výchovno – vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ pre predprimárne vzdelávanie /učiteľ materskej školy/
Kvalifikačné predpoklady: v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z .z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
 
Kritéria a požiadavky v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

  • zdravotná spôsobilosť,
  • bezúhonnosť,
  • ovládanie štátneho jazyka.

Osobnostné predpoklady

  • kladný vzťah k deťom,
  • flexibilita, kreatívnosť,
  • komunikatívnosť, zodpovednosť.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je potrebné doručiť osobne, písomnou alebo elektronickou formou do 2.7.2019 na adresu: Základná škola s materskou školou, Krasňany 19, 013 03 Krasňany
alebo na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebne uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.