dochodci 2019Obec Krasňany pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pozýva všetkých seniorov našej obce na slávnostné posedenie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 31.10.2019 o 16:00 hod. v priestoroch bývalých jaslí (zelená budova). Tešíme sa na Vás a nezabudnite si priniesť dobrú náladu.