Obec Varín, Námestie sv. Floriána 1, 013 03 Varín

vyhlasuje

výberové konanie na pracovné miesto

referent stavebného úradu

 

 • náplň práce: prenesený výkon štátnej správy na úseku územného konania a stavebného poriadku podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
 • výkon práce: obec Varín a obce patriace do spoločného stavebného úradu
 • nástup: 01.01.2020
 • doba trvania pracovného pomeru: do 31.12.2020 s možnosťou predĺženia
 • pracovný úväzok: 37,5 hodiny týždenne
 • vzdelanie:
  a) vysokoškolské 1. stupňa
  b) vysokoškolské 2. stupňa
 • osobitné kvalifikačné predpoklady:
  a) vzdelanie stavebného smeru výhodou
  b) prax v oblasti stavebníctva výhodou
  c) osobitný kvalifikačný predpoklad na zabezpečenie činnosti stavebného úradu výhodou (získava sa odbornou prípravou, skúškou a vydaním osvedčenia v zmysle Vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 547/2003 Z. z.)
 • iné požiadavky: ovládanie práce na PC, zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť
 • mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, platové zaradenie podľa dosiahnutého stupňa vzdelania a započítanej odbornej praxe.
 • požadované doklady:
  a) písomná žiadosť a životopis
  b) doklady o dosiahnutom stupni vzdelania
  c) doklad o získaní kvalifikačnej skúšky v zmysle Vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 547/2003 Z. z.)
  d) preukázanie bezúhonnosti v zmysle § 3 zák. č. 552/2003 Z. z.

Požadované doklady treba doručiť osobne (v úradných hodinách) alebo zaslať poštou najneskôr do 25.11.2019 na adresu Obecný úrad Varín, Námestie sv. Floriána 1, 013 03 Varín.
Dátum a miesto výberového pohovoru bude včas oznámené uchádzačom, ktorí splnia požadované kritériá. V prípade potreby kontaktujte: Mária Tichá, tel. 0911 704 779, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Vo Varíne 11.11.2019

Ing. Michal Cvacho
starosta obce