Obec Krasňany v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojitosti so zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) pripravuje Zmenu a doplnok č. 7 územného plánu obce Krasňany (ZaD č. 7 ÚPN-O Krasňany).


V tejto súvislosti vyzývame verejnosť, obyvateľov obce Krasňany, vlastníkov nehnuteľností na území obce na účasť pri príprave spracovania ZaD č. 7 k ÚPN obce Krasňany.

Verejnosť, t.j. fyzické osoby a právnické osoby môžu svoje návrhy, podnety a požiadavky na zaradenie pozemkov na výstavbu rodinných domov, príp. iné námety do riešenia ZaD č. 7 doručiť najneskôr do 31.01.2020:

  • písomne na adresu: Obec Krasňany, Obecný úrad Krasňany 22, 013 03 Varín
  • elektronicky: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Územný plán je veľmi dôležitý dokument pre rozvoj obce. Územný plán slúži na to, aby ľudia vedeli, kde a čo možno stavať. Úrady môžu povoliť len takú stavbu, ktorá je v súlade s územným plánom a za podmienok, ktoré sú dané územným plánom.