Výbor Urbárskej obce v Krasňanoch oznamuje svojim členom, že výročné zhromaždenie zvolané na 15.03.2020 sa nebude konať. Náhradný termín bude včas oznámený.