Zápis detí do prvého ročníka

Základná škola s materskou školou oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční dňa 22. apríla 2020 (streda) od 14:00 do 17:00 hod. v budove základnej školy.

K zápisu príde len zákonný zástupca dieťaťa, ktorý prinesie:

  • občiansky preukaz
  • rodný list dieťaťa
  • vyplnený zápisný lístok, ktorý si môžete stiahnuť na webovej stránke školy www.skolakrasnany.edupage.org
  • poplatok na nákup pracovných zošitov a prvej knihy 18,00 €
  • vlastné pero

Základná škola s materskou školou Krasňany oznamuje, že rodičia žiakov 1. - 4. ročníka si môžu prísť vyzdvihnúť osobné veci zo školy dňa 17.04.2020 (piatok) v čase:

1. ročník  10:00 - 10:30 hod.
2. ročník  10:30 - 11:00 hod.
3. ročník  11:00 - 11:30 hod.
4. ročník  11:30 - 12:00 hod.

Do školy je nutné prísť s rúškom a rukavicami.