Podávanie žiadostí do MŠ

Základná škola s materskou školou Krasňany oznamuje, že podávanie žiadostí do MŠ sa uskutoční v dňoch 5. a 6. mája 2020 (utorok, streda) v čase od 16:00 do 18:00 hod. v budove materskej školy.

Zákonný zástupca dieťaťa prinesie:

  • občiansky preukaz
  • rodný list dieťaťa
  • vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa, ktorú si môžete stiahnuť na webovej stránke školy: www.skolakrasnany.edupage.org

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať, ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa (do 30.6. 2020) zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.Základná škola s materskou školou Krasňany oznamuje, že rodičia detí materskej školy si môžu prísť vyzdvihnúť osobné veci dňa 28.4. 2020 (utorok) v čase od:

  • prvá trieda SOVIČKOVÁ a tretia trieda LIENKOVÁ: 16:00 – 16:30 hod.
  • druhá trieda SLNIEČKOVÁ: 17:00 – 17:30 hod.

Do materskej školy je nutné prísť s rúškom a rukavicami.