Oznamujeme občanom, že bolo vydané rozkopové povolenie na miestnu komunikáciu parc. č. 1312/2,3 pre investora SEVAK, a.s. Žilina na realizáciu vodnej stavby „Rozšírenie vodovodu, kanalizácie Krasňany - Rudné “ v termíne od 01.06.2020 do 31.08.2020.

Z tohto dôvodu bude v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 hod. táto komunikácia úplne uzavretá pre vjazd motorových vozidiel.