TES Media, s.r.o. Žilina oznamuje, že počas augusta začnú s výmenou telekomunikačného káblového vedenia. Staré, technicky nevyhovujúce metalické vedenie bude nahradené optickým.

V momente, keď bude každý existujúci zákazník pripojený na nové optické vedenie, bude starý metalický kábel demontovaný. Dovtedy budú súčasne fungovať obe siete, aby nikto neprišiel o svoje predplatené programy.

V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať spoločnosť TES Media: 041/ 500 5409.